ISKCON BARAMATI

REPORTS

१) रोज सकाळी ६ ते ७ ZOOM द्वारे एकत्र जप.

२) शनिवार दिनांक १९ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ८.००-९.०० विशेष कार्यक्रम – आणि ओशाळला मृत्यू. वक्ते – श्रीमान अमल गौरांग प्रभू

३) दररोज सकाळी ७.००-७.१५ हरी नाम जप विषयी प्रोत्साहन देण्याकरिता विशेष चर्चा

दि. १७ – श्रीमान नाम सेवा प्रभू
दि. १८ – श्रीमान युवराज हरी प्रभू
दि. १९-२०-२१ – नंद दुलाल दास
दि. २२ – श्रीमान श्री चैतन्य लीला प्रभू
दि. २३ – श्रीमान मोहन चंद्र प्रभू

सर्व भक्तांना नम्र विनंती आहे की या विशेष महोत्सवाचा उत्साहाने लाभ घ्यावा

COMMITMENTS

1) *रोज सकाळी* ६ ते ७ ZOOM द्वारे एकत्र जप.
2) शनिवार दिनांक *१९ सप्टेंबर* रोजी संध्याकाळी ८.००-९.०० विशेष कार्यक्रम – *आणि ओशाळला मृत्यू*. वक्ते – श्रीमान अमल गौरांग प्रभू
3) दररोज सकाळी ७.००-७.१५ हरी नाम जप विषयी प्रोत्साहन देण्याकरिता विशेष चर्चा
दि. 17 – श्रीमान नाम सेवा प्रभू
दि. 18 – श्रीमान युवराज हरी प्रभू
दि. 19-20-21 – नंद दुलाल दास
दि. 22 – श्रीमान श्री चैतन्य लीला प्रभू
दि. 23 – श्रीमान मोहन चंद्र प्रभू